Lokale lønnsforhandlinger
 
Lokale lønnsforhandlinger er en interessetvist der ledelsen og de tillitsvalgte ønsker å fremme sine synspunkter i håp om å komme frem til tilfredsstillende resultat.
Med 10 års erfaring på landsbasis med konkret håndtering av lokale lønnsforhandlinger – derav tvistemøter med sentrale parter, er min erfaring at lønnsspørsmål og særlig lokale lønnsforhandlinger kan gi større utfordringer og anstrengelser enn det man setter pris på.

Flere og flere ser nytten av mer kompetanse innen dette området.
Sandhaug har erfaring både i fra offentlig – og privat sektor samt fra begge sider av bordet. Sandhaug har for øvrig i en årrekke utviklet og holdt kurs i lokale lønnsforhandlinger på landsbasis.

Det tilbys kurs, seminarer, rådgivning og konsultasjoner med temaer;
- Hovedprinsipper i forhandlingsteknikk med fokus på konkrete   problemområder.
- Økt trygghet og forståelse av lokale forhandlers spilleregler
- Relevante menneskelige/psykologiske faktorer for å forstå seg selv   som forhandler, forstå mer motparten og for å avmystifisere   forhandlingers fora
- Direkte og konkrete råd opp mot aktuelle problemstilinger.