Gruppeprosesser i styrer
 


Spørsmålet er om styret jobber som en velfungerende gruppe
for sin virksomhet?
I praksis viser det seg dessverre at svaret er nei!
Gjør noe med det og sett fokus!

Sandhaug Consulting bistår styrer med:
- å forbedre gruppedynamikken
- være samtalepartner om styrets gruppeprosess
- evaluere styrets gruppedynamikk
- bistå styret ved å være ”djevelens advokat”