Endringsprosesser
 
Det er ofte ved endringsprosesser man vil oppdage de virkelige verdier og krefter i virksomheten. Disse verdier og krefter kan gjøre seg utslag i ulike interessekonflikter, rykter, misforståelser, lojalitetssvikt, usikkerhet, konkurranse, konfrontasjoner, maktspill, ulike reaksjonsmønstre – til ulike tider for ulike grupper og ulike personer.

Vi mennesker er forskjellige og dette kommer ofte klart frem ved endringsprosesser i en virksomhet: Et hvert hode er en verden:. Disse hodene har også en tendens til å tenke” Hva er vel Grand Canyon mot hullet etter en mistet plombe”.

En endringsprosess uten å ha med menneskelige aspekter og helhetsreflekterende elementer er i utgangspunktet dømt til å tape. Tape i forhold til prosessen selv, dets resultater, virksomhetens omdømme og også motiveringen til de som blir igjen for å gjøre en innsats for virksomheten. Derfor bør prosessen anses særdeles viktig. Og her finnes utallige fallgruver.

Sandhaug har over 10 års erfaring med å bistå ledere og tillitsvalgte under slike prosesser. Det kan tilbys interne kurs, seminarer, konsultasjoner og aktiv bidragsyter i forhold til endringsprosesser i din virksomhet.