Konflikt håndtering
 
Der mennesker møtes kan det til tider oppstå ulike former for konfliktsituasjoner. Konfliktsituasjoner som både er ubehagelige og som sluker energi for de direkte involverte, men også for de som står situasjonen nær. Enkelte konflikter innehar også mobbende og særdeles stressende effekter som er vonde å takle.

Jo tidligere man håndterer konkret en konfliktsituasjon, desto bedre er det for de involverte parter og omgivelsen rundt konflikten – og man kan bruke mer energi til å skape noe konstruktivt både for seg selv, sine kolleger og for sin virksomhet.

Sandhaug har over 10 års erfaring med håndtering av konkrete konflikter mellom ulike parter i arbeidslivet, mellom arbeidstaker og leder, mellom leder og tillitsvalgte, mellom kolleger samt interne konflikter avdelingsvis.

La Sandhaug være en aktiv bidragsyter til å:
- være en konkret bidragsyter i en gitt situasjon
- holde interne kurs / seminarer
- forebygge med rådgivning